از ایجاد لخته پیشگیری کنید

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

اغلب لخته‌های خون قابل پیشگیری هستند. مهم‌ترین کاری که می‌توانید برای پیشگیری از ایجاد لخته انجام دهید، شناختن عوامل خطری است که ممکن است داشته باشید. همچنین توانایی شناسایی علائم و نشانه‌های لخته در بدن کمک زیادی به پیشگیری از ایجاد ترومبوآمبولی (لخته خون در وریدهای عمقی پا و آمبولی ریه) خواهد کرد.
با آگاهی از عوامل ایجاد لخته و علائم و نشانه‌های آن، از ایجاد ترومبوآمبولی پیشگیری کنیم.

توصیه‌هایی برای پیشگیری از ایجاد لخته در وریدهای عمقی پا