بخواب تا قلبت نگیره!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

بخواب تا قلبت نگیره!

تجمع رسوبات در رگ‌های کرونری که باعث تنگ شدن آنها می‌شود به عنوان آترواسکلروز رگ‌های کرونری شناخته می‌شود.

در این حالت خون و اکسیژن کافی به بافت عضله قلب نمی‌رسد. پلاک‌های عروقی نتیجه‌ی یک فرآیند التهابی هستند و خواب کافی و بی کیفیت از عوامل بروز التهابات مزمن در بدن است.

عدم افت فشار شبانه نیز به افزایش رسوبات رگ‌های کرونری کمک می‌کند.