برای سلامت قلب خود با قدم های ساده شروع کنید

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

برای سلامت قلب خود، با قدم‌های ساده شروع کنید

پنج بار میل کنید 

  • تلاش کنید، که روزی پنج وعده میوه و سبزیجات میل کنید.
  • یعنی حتما در صبحانه و ناهار و شام خود، میوه یا سبزیجات داشته باشید
    و دو میان وعده هم باز  میوه یا سبزیجات