برخورد خوب با مراجعین

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

با سلام و تشکر از جناب آقای دکتر ریاحی و کلیه پرسنل مطب.

بسیار عالی و برخورد خوب با مراجعین.

آرزوی سلامت و تندرستی

برای تک تک عزیزان.