برچسب ارزش غذایی بی‌دلیل چسبونده نشده!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

موقع خرید مواد غذایی بسته‌بندی شده، حتما به برچسب ارزش غذایی توجه‌کنید و به دنبال مواد غذایی‌ای باشید که قند، چربی و نمک کمتری داشته‌باشد.

فکر کنم این‌دفعه خریدت بیشتر طول بکشه!