بر اساس آمار سازمان کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در ایالات

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

قلبت رو دو دستی بچسب!

بر اساس آمار سازمان کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در ایالات،

سیگار مسئوول حدود یک پنجم از همه‌ی علت‌های مرگ است!
جمله قبل را لطفا دوباره بخوانید!