به جاده بزنید

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

به جاده بزنید

✨گاهی فقط به جاده بزنید. یک وقت خلوت و بدون ترافیک و البته بدون موبایل!
✨لذت رانندگی در شرایط خوب، برای کاهش استرس و کاهش فشار خون بسیار موثر است. و این چیزی است که قلب شما به خاطر آن قدردان شما خواهدبود.