به مناسب روز جهانی ترومبوز (لخته خون) قسمت دوم

دکتر رضا قنواتی آمبولی‌ ریه - پیشگیری - ترومبوآمبولی وریدی - دی وی تی