به مناسب روز جهانی ترومبوز (لخته خون) قسمت اول

دکتر حسن ریاحی آمبولی‌ ریه - پیشگیری - ترومبوآمبولی وریدی - دی وی تی