بیست دقیقه جاروبرقی کشیدن

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

بیست دقیقه جاروبرقی کشیدن در منزل
تقریبا معادل دو کیلومتر پیاده‌روی است.