بیمارانی که به خاطر بیماری‌های مختلف وارفارین مصرف می‌کنند

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

بیمارانی که به خاطر بیماری‌های مختلف وارفارین مصرف می‌کنند، حتما شنیده‌اند که…
داروهای جایگزینی برای وارفارین آمده‌اند که برای تنظیم دوز مناسب آنها به انجام آزمایش‌های دوره‌ای «پی‌تی» و «آی‌ان‌آر» نیازی نیست.
اما باید توجه داشت که:
برای بیمارانی که دریچه‌ی مصنوعی فلزی دارند و وارفارین مصرف می‌کنند هنوز هیچ دارویی، جانشین وارفارین نیست؛
و داروهای جدید، در موارد مصرف وارفارین غیر از دریچه‌ مصنوعی و آن هم با توصیه پزشک معالج و رعایت ملاحظات مهم هر دارو قابل استفاده هستند.

وافارین