برای بیمارانی که سابقه حمله قلبی دارند

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

برای بیمارانی که سابقه حمله قلبی دارند:

اگر بعد از حمله قلبی یا سکته مغزی، هنوز هم سیگار می‌کشید، از پزشک خود برای ترک سیگار راهنمایی بخواهید.
اگرچه ترک سیگار سخت است، ولی از تحمل مشکلات و عوارض زیاد سکته قلبی و مغزی سخت‌تر نیست.
اطرافیان خود را نیز به ترک سیگار تشویق‌کنید و به این ترتیب به کاهش قابل توجه حوادث قلبی عروقی در آنها کمک کنید.

برای بیمارانی که سابقه حمله قلبی دارند