بیماران مبتلا به تنگی شدید دریچه آئورت

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

بیماران مبتلا به تنگی شدید دریچه آئورت، چنانچه هیچ علامت مرتبطی نداشته‌باشند – یعنی درد سینه، تنگی نفس و سنکوپ – و کاملا بدون علامت باشند، توصیه به جراحی نمی‌شوند و فقط تحت نظر گرفته می‌شوند تا در زمان علامتدارشدن، تعویض دریچه برایشان انجام‌شود که البته گاه با توجه به افزایش سن و بروز بیماری‌های جدید، ریسک عمل بیشتر می‌شود. حالا در مطالعه ریکاوری که در کره انجام‌شد و نتایجش در کنگره اخیر انجمن قلب آمریکا منتشر شد، گروهی از بیماران بدون علامت با تنگی شدید دریچه آئورت به دو دسته تقسیم‌شدند. برای گروهی جراحی انجام‌شد و گروهی هم مطابق توصیه‌های فعلی تحت نظر گرفته‌شدند. و در یک پیگیری شش ساله دیده‌شد که پیامدهای قلبی عروقی و از جمله مرگ و میر ناشی از قلب و عروق و حتی مرگ و میر کلی، در گروهی که زودتر جراحی‌شد بهتر بود. این مطالعه البته قابل تعمیم به همه بیماران نیست، چون بیشتر آنهابه نسبت بیماران مشابه سن کمتری داشتند و بیماری‌های همراه کمتری نیز داشتند
اما به هر حال باید منتظر تاثیر احتمالی این مطالعه مهم بر توصیه‌های آینده ماند.
.

تنگی شدید دریچه آئورت