بیماران مبتلا به دیابت که آنژیوگرافی برای آنها انجام خواهد شد

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

برای بیماران مبتلا به دیابت که قرار است آنژیوگرافی برای آنها انجام شود:

بعضی داروهای خوراکی دیابت و همچنین انسولین تزریقی، ممکن است قبل از انجام آنژیوگرافی نیاز به تغییر یا قطع موقت داشته باشند که این به موارد مختلفی بستگی دارد از جمله زمان احتمالی انجام آنژیوگرافی در طول روز و همچنین مدت زمانی که نیاز است فرد ناشتا باشد.
به همین خاطر فرد مبتلا به دیابت، ضروری است که قبل از انجام آنژیوگرافی، پزشک معالج و تیم درمان را از نوع و مقدار داروهای خوراکی دیابت یا انسولین تزریقی خود مطلع کند و حتما درباره مدت زمانی که باید ناشتا بماند و همچنین نحوه مصرف داروها قبل و بعد از انجام آنژیوگرافی، راهنمایی گرفته و به دقت عمل کند تا دچار کاهش یا افزایش شدید قند و عوارض آن نشده و همچنین مثلا از عارضه احتمالی مصرف متفورمین قبل از آنژیوگرافی و دریافت ماده حاجب، جلوگیری شود.