بیماری‌های قلبی عروقی

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

بازکردن گره با دست

بیماری‌های قلبی عروقی، مهم‌ترین علت ناتوانی‌ها و از دست رفتن‌ها در دنیا هستند. و همه دل به اقداماتی بسته‌اند، که در نهایت سود کمی دارند، اگر داشته‌باشند. مانند انواع اقدامات تهاجمی و جراحی‌ها و داروهای گران.
در مقابل، اقدامات ساده و پر سود، معمولا طرفدار ندارند. مانند کاهش وزن
کاهش هر یک کیلوگرم وزن می‌تواند سبب کاهش فشارخون به میزان یک میلی‌متر جیوه شود و بطور متوسط در افرادی که به وزن ایده‌آل خود رسیده‌اند، کاهش وزن توانسته حدود ۵ میلی‌متر جیوه فشارخون سیستول را کاهش دهد. یعنی تقریبا اثری معادل مصرف یک داروی کاهنده فشارخون.

گره‌ای را که با دست باز می‌شود، با دندان باز نکنیم.

بیماری‌های قلبی عروقی