بیماری‌های قلبی

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی
  • بیماری‌های قلبی، مهم‌ترین علت ناتوانی‌ها و از دست‌رفتن‌ها در دنیا هستند
  • و همه دل به اقداماتی بسته‌اند که نهایتا سود کمی دارند، اگر داشته‌باشند. مانند انواع اقدامات تهاجمی و جراحی‌ها و داروهای گران.
  • در مقابل، اقدامات ساده و پر سود،‌ معمولا طرفدار ندارند. مانند ترک‌ سیگار
  • اگر سیگار می‌کشیم، خوب است بدانیم که فقط یک سال بعد از ترک سیگار، شانس ایجاد بیماری‌های قلبی‌عروقی نسبت به قبل از ترک سیگار، نصف می‌شود.