بیماری کووید-۱۹ و سن

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

بیماری کووید-۱۹ و سن

آیا بیماری کووید-۱۹ که عامل آن ویروس جدید کرونا است، فقط مخصوص سالمندان است؟
پاسخ این سؤال حتما منفی است. این ویروس حتی جوانان را هم به راحتی بیمار می‌کند.

– آیا ویروس جدید کرونا، فقط در افراد سالمند و کسانی‌که بیماری‌های زمینه‌ای دیگر دارند، بیماری شدید ایجاد می‌کند؟
پاسخ این سؤال حتما منفی است. این ویروس در افراد کاملا سالم هم می تواند بیماری شدید ایجادکند.

– آیا مرگ و میر بیماری کووید-۱۹ فقط در سالمندان و افراد با بیماری زمینه‌ای اتفاق می‌افتد؟
پاسخ این سؤال هم حتما منفی است. این بیماری این توان را دارد که هر کسی را از پا در بیاورد. حتی افراد جوان کاملا سالم.

بیماری کووید-۱۹ و سن