بی معرفت نباشیم!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

قلبت رو دو دستی بچسب!

قلب ما روزانه حدود صد هزار بار برای ما می‌تپد.

مراقبت از سلامتی قلب، انتظار زیادی نیست!
بی معرفت نباشیم!