تأثیر کاهش وزن بر کنترل فشار خون بالا چقدر است؟

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی
در افرادی که مبتلا به فشارخون بالا هستند، یک تصور رایج این است که فقط با مصرف دارو، می توان فشارخون را کاهش داد. واقعیت این است که برخی مداخلات غیردارویی می توانند به اندازه مصرف یک دارو، سبب کاهش فشارخون گردند و برخی از افراد را بی نیاز از مصرف دارو نموده یا سبب کنترل بهتر فشار خون گردند.
یکی از این مداخلات ، کاهش وزن است. طبق مطالعات متعدد، نشان داده است که کاهش هر یک کیلوگرم وزن می تواند سبب کاهش فشارخون به میزان یک میلی متر جیوه شود و بطور متوسط در افرادی که به وزن ایده آل خود رسیده اند، کاهش وزن توانسته حدود ۵ میلی متر جیوه فشارخون سیستول را کاهش دهد که تقریبا اثری معادل مصرف یک داروی کاهنده فشارخون است.
پس اگر فشارخون شما افزایش مختصری دارد، شاید بتوانید با کاهش وزن، و بدون مصرف دارو آن را کنترل نمایید و اگر دارو مصرف میکنید، کاهش وزن می تواند به کنترل بهتر فشارخون شما کمک کند.