تا قبل از میان‌سالی لازم نیست کلسترول خونم را اندازه‌گیری کنم

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی
ده باور اشتباه درباره‌ی بیماری‌های قلبی عروقی: (6)

تا قبل از میان‌سالی لازم نیست کلسترول خونم را اندازه‌گیری کنم

  • بر اساس توصیه‌های پزشکی، مقدار کلسترول خون باید از 20 سالگی هر 5 سال یک‌بار اندازه‌گیری شود.
  • اگر سابقه‌ی خانوادگی کلسترول بالا وجود داشته باشد، بهتر است این اندازه‌گیری‌ها در سنین پایین‌تر (حتی کودکی) و با فواصل کمتر هم انجام شوند.