تجربه بیماران از «کلینیک قلب شما» ۲۰ شهریور ماه 1398

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

اینجانب مینو راد در تاریخ 97/7/15 برای اولین بار مادر عزیزم را جهت درمان و پیشگیری از حمله قلبی مجدد خدمت جناب آقای دکتر ریاحی آوردم و تا به امروز که 6 ماه از اولین تاریخ مراجعه ما به این کلینییک گذشته، خدمات عالی و پیگیری منظم از این مجموعه دریافت کرده و همیشه نظم و مقررات و رفتار بسیار محترمانه از جناب آقای دکتر ریاحی و سرکار خانم رئیسی برای بنده مثال‌زدنی می‌باشد. از خداوند متعال برای کلیه پرسنل زحمت‌کش این مجموعه آرزوی سلامت، سعادت و موفقیت داشته و امیدوارم همیشه سرحال و شاداب باشند.
با تشکر و سپاس فراوان
97/11/7

ضمنا مادرم می‌گویند که بنویس «من هم تشکر می‌کنم و از روند بهبودی خود رضایت دارم» و برای همه‌ی جوان‌ها آرزوی سلامتی می‌کنند.