تجربه بیماران از «کلینیک قلب شما» ۲۳ شهریور ۱۳۹۸

بسمه تعالی

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
بدینوسیله وظیفه وجدانی و اخلاقی می‌دانم از آقای دکتر قنواتی به 2 دلیل بیش از همه سپاسگزاری نمایم.
اول به خاطر اخلاق خول و خوشی که موجب تسلی بیمار بوده و در تسریع بهبودی و قوت قلبی بی‌اندازه مؤثر است و دوم دقت و سعه‌صدر ایشان که بسی فوق‌العاده است.
بهر صورت من از ایشان نتوانم گسست.

بدیهی است حضور خانم رئیسی در مطب انگیزه‌ای مضاعف در قوت بخشیدن به قلب و روح بیمار می‌دهد و ایشان را چون فرشته‌ای تسلی‌بخش در آرامش‌بخشیدن به بیمار متجلی می‌سازد.

98/6/23

تجربه بیماران از کلینیک قلب شما