تجربه بیماران از «کلینیک قلب شما» 10 اردیبهشت 1398

بنام خدا
اینجانب عباس ابدی از حدود سه سال پیش مزاحم آقای دکتر قنواتی هستم. بخدا قسم سوگند می‌خورم اگر توی دنیا پنج نفر دکتر قلب خوب باشد که اولی آنها ‌آقای دکتر قنواتی هستند. گذشته از دکتری برادر و مشاور خوبی هستند. اول خدا دوم آقای دکتر قنواتی چون بنده را نجات دادند. یکی از رگ‌های قلبم گرفته بود یکی دیگر را فنر گذاشتند بنده بسیار از این دکتر خوب و خوش‌اخلاق ممنونم.
ناگفته نماند خانم رئیسی همکار ایشان هم مثل دختر بنده می‌باشد از ایشان هم کمال تشکر را دارم.
ببخشید از خطم خراب است.

عباس ابدی
ششم ابتدایی

تجربه بیماران از «کلینیک قلب شما» 10 اردیبهشت 1398