تجربه بیماران از «کلینیک قلب شما» 11 شهریور ماه 1398

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

سلام
کسی که با خدا باشد و دین‌دار واقعی باشد، نزد خلق هم محبوب‌تر است. کادر تخصصی این کلینیک نمونه بارز این خصوصیت هستند. لذا کادر تخصصی این کلینیک از دکتر و سایر عوامل در حال خدمت به خلق هستند.
بدیهی است که نزد خدا و خلق خدا محبوب باشند. همه این دلنوشته‌ها بیانگر همین موضوع است.

با آرزوی توفیقات بیشتر
مقدّم
98/4/16