تجربه بیماران از «کلینیک قلب شما» 13 دی ماه 1397

بسمه‌تعالی

سپاس و خدا را شکر به خاطر الطاف بی‌نظیرش
سپاس و تشکر از دکتر ریاحی و همکاران محترمش. انشالله موفق باشند.

E.A.
97/11/13