تجربه بیماران از «کلینیک قلب شما» 14 دی ماه 1397

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

بنام انسانیت
به امید روزی که تفکرات‌مون رنگ تعقل بگیره…
جا داره همینجا از تمام پزشکانی که شغل و قسمشون براشون مهمه قدردانی کنم

زندگی صحنه‌ یکتای هنرمندی ماست
هر کسی نغمه خود خواند و رود
خرّم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد
.
? حمیدرضا اکبری
97/11/14