تجربه بیماران از «کلینیک قلب شما» 2 شهریور ماه 1398

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

بنام یزدان مهرآفرین
درود و عرض ادب
بارزترین مورد مشاهده شده، اخلاق نیک، برخورد بسیار متین و آرام‌بخش همکاران در تمامی سطوح بود
همواره برقرار و تندرست باشید
تنتان به ناز طبیبان نیازمند مباد

98/05/13

کلینیک قلب شما