تجربه بیماران از «کلینیک قلب شما» 23 دی ماه 1397

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
اینجانب، آزاده عشق‌ترک جهت بررسی وضعیت پدرم مورخ 97/10/23 خدمت جناب آقای دکتر ریاحی رسیدیم. از برخورد بسیار خوب این بزرگوار و سرکار خانم رئیسی بسیار سپاسگزارم. امیدوارم در پناه خداوند بزرگ، همیشه سلامت و تندرست باشند. چشم امید همه بیماران به این عزیزان می‌باشد.
درپناه خداوند بزرگ و بی‌همتا
97/10/23
.

تجربه بیماران از کلینیک قلب شما