تجربه بیماران از «کلینیک قلب شما» 24 مهر139۸

بنام خالق هستی
از نحوه‌ی برخورد بسیار خوب و در حد فوق‌العاده دکتر ریاحی در شنیدن و استماع حرف مریض مراجعه‌کننده و چهره‌ی متبسم و صبر و بردباری ایشان کمال تشکر را دارم و از همه مهم‌تر از دقت نظر ایشان در گزارشات طبی و معالجات مریضی که قبلا مراحلی را در طول درمانشان طی کرده‌اند متشکرم. و از منشی محترم دفتر جناب آقای دکتر ریاحی بخاطر حسن برخوردشان و نوبت‌دهی و نظم حاکم بر دفتر ممنون و سپاسگزارم.

سیدمحسن حسن‌زاده طباطبایی
۹۸/۷/۲۴