تجربه بیماران از «کلینیک قلب شما» 26 فروردین 1398

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

بنام خدا
من در سال 1397 به این کلینیک مراجعه و با آقای دکتر قنواتی آشنا شدم. قبل از مراجعه به ایشان پزشکان دیگر عمل قلب و یا گذاشتن فنر را توصیه کرده بودند ولی پس از مراجعه به آقای دکتر قنواتی و با توضیحات جامع و کامل ایشان و با اجرای دستورات و مصرف داروهای ایشان حالم کاملا خوب است و از زحمات آقای دکتر و کادر بسیار خوب این کلینیک رضایت کامل دارم. ضمنا در تاریخ 98/1/26 همسرم را هم به دلیل مشکل قلبی که برایشان پیش آمده نزد آقای دکتر قنواتی آورده‌ام.
در پایان بدین‌وسیله ضمن آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون برای آقای دکتر قنواتی و همکاران ایشان، از تمامی دست‌اندرکاران این کلینیک کمال تشکر را دارم.

محمدرضا شادروز 71 ساله
98/1/26 .