تجربه بیماران از «کلینیک قلب شما» 26 مرداد ماه 1398

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

بسمه‌تعالی
هوالشّافی
پیامبر اکرم فرمودند: ارزش هر کسی به اندازه‌ی درک اوست
اینجانب رقیه بیات فرزند رباب بیات لحظه به لحظه از زحمات جناب دکتر ریاحی و منشی بسیار عالی و خوش‌برخورد سرکار خانم رئیسی و سرکار خانم صادقی تشکر بی‌مثال دارم
این کلینیک لحظه به لحظه‌اش نظم و انضباط و رفتار نیک و اخلاق بسیار خوب به چشم می‌خورد
کمال تشکر