تجربه بیماران از «کلینیک قلب شما» 28 مهر 139۸

دوستان عزیز
با درود و سلام
پزشک با علم و تجربه خود، تلاش می‌کند تا با نفوذ در تمام تاروپود جسم بیمار، تصمیم و تشخیص خود را اعلام کند. جناب آقای دکتر قنواتی عزیز با علم و تجربه، صبر و انرژی خارق‌العاده‌ای که دارد بیماری اینجانب را در کنترل دستان خود قرار داده و به رسم احترام، بنده هم آرزوی سلامتی و سربلندی ایشان را خواهانم. ذکر این نکته نیز شایان توجه است که همکاران مؤدب، خوشرو و عالم به امور پزشکی بویژه سرکار خانم رئیسی به ارزش و توانمندی‌های کلینک قلب شما افزوده است.

فرصت را مغتنم شمرده احترامات فائقه‌ خود را ابراز می‌نمایم
علی سارجانی .

“تجربه بیماران از «کلینیک قلب شما» 24 مهر139۸” قفل است تجربه بیماران از «کلینیک قلب شما»