تجربه بیماران از کلینیک قلب شما

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی متخصص قلب

بنام انکه همه از اوس
اینجانب محمد بصیری @m.basiri1339 در بهار سال ۹۳ دچار عارضه قلبی (شدم) و از این تاریخ تحت نظر و درمان جناب اقای دکتر عزیز و گرام رضا قنواتی می باشم. یکی از مولفه های خوب ایشان روحیه بخشیدن به بیماران تحت نظر خود می باشد که عاملی موثر در بهبود بیماران داشته و این در کنار تشخیص و مراحل درمانی که در این مرکز قلب، برای هر بیمار انجام می پذیرد، بسیار اثر گذار و موثر در حفظ سلامتی ما و خانواده بوده است که جای بسیار بسیار به توام n ام تشکر داشته و دارد .
و درپایان جای تشکر خاص و خاص از سرکار خانم رییسی منشی محترم کلینیک که با اخلاق خوب خود همیشه فضای کلینیک را برای بیماران خوب مهیا مینمایند.
۹۷/۸/۲۹

متخصص قلب