تجربه بیماران از کلینیک قلب شما

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی تجربه بیماران

به نام خداوند بخشنده و مهربان
تا نفس دادم خدا را شاکرم و از زحمات و دلسوزیهای شما متشکرم
سرکار خانم رئیسی، جناب آقای دکتر قنواتی و دکتر ریاحی
روز دوشنبه، ساعت ۱۶
با احترام
کاظم صمدی
۱۳۹۷/۹/۱۲

تجربه بیماران کلینیک قلب شما