تجربه بیماران از «کلینیک قلب شما» 6 شهریور ماه 1398

دکتر حسن ریاحی

«اطمینان دارم که حالم اینجا خوب خواهد شد»

من الهام هستم؛ نزدیک به 6 سال است که در فیلد فارما کار می‌کنم و تمامی استان‌های ایران را رفته‌ام و حدودا چندین فیلد پزشکی را به صورت جامع کار کرده‌ام.
بی‌شک اولین مطبی بود که اینچنین بیمارمحور و با نظم بالا و تخصصی در حوزه‌ی خدمات بیماران دیدم. امیدوارم در دیگر فیلدهای پزشکی، بیمار از ویزیت اول تا انجام آزمایش‌ها و … اینچنین کاور شود. اطمینان دارم که حالم اینجا خوب خواهد شد. همان طور که دیگر بیماران اینجا نوشته‌اند.
روزگارتان پرشور و سبز باشد. شمایی که با لبخند پاسخ بیمار را می‌دهید و راهنمایی می‌کنید و درمان را به عهده دارید.
مسیرتان سبز

مرداد 98 – الهام

کلینیک قلب شما