تجربه بیماران از کلینیک قلب شما

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی تجربه بیماران - متخصص قلب

بنام خداوند بخشنده مهربان
اینجانب کریم محمدخان، همسر فاطمه میرطالب از زحمات جناب آقای دکتر ریاحی و همچنین رئیس دفتر محترم ایشان سرکار خانم رئیسی تشکر و قدرانی مینمایم و از نظم و برنامه کلینیک در مورد بیماران بالاخص همسرم نهایت تشکر و سپاسگزاری دارم و برای جناب اقای دکتر ریاحی و همکاران محترم ایشان از درگاه خداوند کریم بهترین ها را ارزو مینمایم. امیدوارم همواره در انجام امورات و طبابت مریضان محترم شان موفق و موید باشند.
با تشکر و ارادتمند
کریم محمدخان

تجربه بیماران کلینیک قلب شما