تجربه بیماران از «کلینیک قلب شما» 7 اردیبهشت 1398

به‌نام توان‌بخش هر ناتوان
خداوند بخشنده مهربان

جمشید ترکمن‌زاده هستم و به اتفاق همسرم مدت دو سال است که تحت معالجه و مشاوره آقای دکتر قنواتی می‌باشیم. از نبوغ و انواع روش‌های درمانی و برخورد خوب با رویی گشاده و دقت در تشخیص بیماری بیماران خود بسیار شگفت‌زده شدم و همچنین خوشحال. این طرز برخورد با بیماران در کمتر جای جهان دیده شده و باید گفت نیمی از استرس و بیماری من با هم‌صحبتی آقای دکتر قنواتی برطرف گردید.
از زحمات ایشان و پرسنل خوب و خوش‌اخلاق کلینیک بخصوص سرکار خانم رئیسی تشکر فراوان دارم و از نحوه معالجات و نتیجه آن هم بسیار راضی و خرسندم.

چه بهتر که افکار خوب و پسندیده‌ای مانند این روزگاری به ثمر نشیند و اینچنین بی‌نظیر اجرا گردد.
ممنون آقای دکتر قنواتی

98/2/8

تجربه بیمارن از کلینیک قلب شما