تجربه بیماران از کلینیک قلب شما

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

اینجانب پرستو بوبانیان هستم. مادرم چند سالی ست بیمار اقای دکتر حسن ریاحی هستند قبلا پدرم هم تحت نظر ایشان بود و بخاطر سلامت قلبش دیگر نیازی نبود که تحت نظر باشد ولی هربار که برای چکاپ مادرم میومدیم با خودمان میاوردیمش ولی حیف که این بار بدون پدر اومدیم چون دیگر در بین ما نیست…
ما هم از خدمات و پیگیری و کلا از کلینیک قلب شما بسیار راضی هستیم و امیدواریم خداوند عمر با عزت و طولانی به همه شما مخصوصا جناب آقای دکتر ریاحی عطا بفرماید
۹۷/۹/۱۱
پرستو بوبانیان – سوئبه علی پناهی

تجربه بیماران کلینیک قلب شما