تجربه بیمار ( 26 خرداد 1400)

دکتر رضا قنواتی - دکنر حسن ریاحی
  • همه چیز با سایر مطب‌ها متفاوت بود.
  • نظم و انظباط عالی بود.
  • برخورد منشی عالی بود.
  • برخورد پزشک فوق‌العاده بود.
  • با برنامه‌ریزی دقیق، اصلا منتظر نوبت نشدیم.
  • برای وقت مردم ارزش قائل هستند.
  • برای شلوغ نشان دادن مطلب، همه بیماران را در یک زمان نوبت نمی‌دهند. هر بیمار در زمان ویزیت خودش به مطب می‌آید.