ترومبوآمبولی

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی ترومبوآمبولی وریدی

آیا می‌دانستید ۶۰ درصد همه موارد ترومبوآمبولی (لخته خون در وریدهای عمقی پا و آمبولی ریه) در طول ۹۰ روز پس از بستری در بیمارستان رخ می‌دهد و بستری شدن را تبدیل به اصلی‌ترین دلیل مرگ‌های قابل پیشگیری در بیمارستان کرده است؟
در موقع بستری در بیمارستان، در مورد روش‌های پیشگیری از ایجاد لخته با تیم درمانی خود مشورت کنید.

ترومبوز وریدی