ترک سیگار «اما»، «اگر»، «شاید»، و «از شنبه» ندارد!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

ترک سیگار «اما»، «اگر»، «شاید»، و «از شنبه» ندارد!

✨سیگار، مهم‌ترین عامل خطر قابل پیشگیری بیماری‌های قلب و عروق است و ترک آن بر اساس مطالعات، تاثیر بسیار زیادی روی کاهش خطر بروز حوادث قلبی عروقی دارد.
✨اثر مثبت ترک سیگار بیست دقیقه بعد از آخرین نخ با طبیعی‌شدن فشار خون شروع می‌شود و در ادامه کمتر و کمتر می‌شود تا اینکه یک سال بعد، خطر حوادث قلبی عروقی در فردی که سیگار را ترک‌کرده نصف می‌شود.
✨شواهد نشان می‌دهند 75% افراد سیگاری تمایل‌دارند سیگار را ترک‌کنند، اما یادمان‌باشد که بدون حمایت روانی و گاهی دارو، ترک سیگار به طور متوسط بعد از 30 تلاش ناموفق اتفاق می‌افتد. اما با حمایت روانی و مصرف دارو (در صورت نیاز) تعداد این تلاش‌های ناموفق به عدد ۲ می‌رسد
توجه کنید! از 30 به 2!
✨اگر سیگار می‌کشید، لطفا به فکر یک نوبت ویزیت از روانپزشک باشید و خودتان را برای لحظه‌ی لذت‌بخش مچاله‌کردن آخرین پاکت آماده‌کنید.