ترک سیگار برای خانم‌ها مشکل‌تر است

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی سیگار

اخیرا در یک مطالعه نشان داده شد که احتمال ترک سیگار در خانم‌ها نصف آقایان است. میزان اضطراب و افسردگی در خانم‌ها (41 درصد) بیشتر از آقایان (21 درصد) است که خود مانع از ترک سیگار می‌شود. مسائل هورمونی و اجتماعی نیز در این موضوع نقش دارند.
منبع: https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Women-find-it-more-difficult-to-quit-smoking
.

ترک سیگار برای خانم ها مشکل تر است