تفریح برای تو، تهدید برای قلبت!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

مصرف تنباکو به هر شکلی (سیگار و قلیان و انواع الکترونیکی آنها) و هر مقداری ( تفریحی، فقط دورهمی و سایر بهانه‌ها!) به شدت باعث افزایش خطر بروز حمله‌های قلبی می‌شود. همیشه برای ترک سیگار دیر است! همین الان باید اقدام کرد و برای کنار گذاشتن آن از پزشک کمک گرفت.