تنها کافی است میزان گوشت مصرفی خود را کم کنید و جای آن را در بشقاب خود با سبزیجات پر کنید.

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی رژیم

اگر بخش زیادی از رژیم غذایی شما گیاهی باشد طبق یک مطالعه تا حد قابل توجهی خطر نارسایی قلبی را کاهش می‌دهد.
لازم نیست گوشت و غذای حیوانی را به کلی از رژیم خود حذف کنید. تنها کافی است میزان گوشت مصرفی خود را کم کنید و جای آن را در بشقاب خود با سبزیجات پر کنید.

رژیم غذایی