توصیه‌هایی از یک بیمار به پزشکان و بقیه‌ی تیم درمان

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

توصیه‌هایی از یک بیمار به پزشکان و بقیه‌ی تیم درمان

امروز برای شما احتمالا یک روز معمولی مثل بقیه روزهاست؛

اما برای من یک روز مهم و بزرگ در زندگی است.