تک تک ما مسئول هستیم

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

قلب من و تو نداریم!

علاوه بر مطالبه‌گری از دولت‌ها و حکومت، تک تک ما مسئول هستیم
با افزایش آگاهی و انسان دوستی، به کمتر شدن این نابرابری‌ها کمک کنیم.