جان تو جان من است!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

خانم‌های اطراف خود را تشویق کنیم

به سلامت قلب و عروق خود بیشتر توجه کنند.

به همسران، مادران، خواهران، دخترانمان

بگوییم جانشان چقدر برای ما عزیز است.