حتی سرطان هم این‌قدر خانم‌ها را از پا در نمی‌آورد

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

بر اساس آمار، در مقایسه با همه‌ی انواع

سرطان‌ها روی هم، بیماری‌های قلبی بیشتر

باعث مرگ در جمعیت خانم‌ها می‌شوند;

اما فقط 44% خانم‌ها از این خطر بزرگ آگاه هستند.