«در خانه ماندن» و «ورزش»

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

«در خانه ماندن» و «ورزش»

در خانه ماندن و فاصله‌گیری اجتماعی که کلید کنترل ویروس جدید کرونا هستند، با خود مشکلاتی هم به همراه دارند، که باید آنها را مدیریت کرد. و یکی از آنها هم بی‌تحرکی است

یادمان باشد که بی‌تحرکی، عامل خطری جدی و مهم برای بروز بیماری‌های قلبی عروقی است.

پس ضمن اینکه تا جایی که می‌شود در خانه می‌مانیم، برنامه‌ریزی کنیم و برای خود ورزشی و تحرکی در همان خانه دست و پا کنیم و بی‌حرکت نباشیم.

«در خانه ماندن» و «ورزش»