خانواده مهمه!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

سابقه‌ی خانوادگی بیماری‌های قلبی به خصوص اگر در سنین پایین باشد یکی از مهمترین فاکتورهای خطر برای حوادث قلبی عروقی است. اگر در نزدیکان درجه یک شما سابقه‌ی بیماری قلبی وجود دارد زودتر از بقیه باید به فکر بررسی و پیشگیری باشید.

بعضی وقت‌ها لازمه راهت رو از خانواده جدا کنی!